Το οφθαλμολογικό Ιατρείο

Το ιατρείο διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Το ιατρείο της οφθαλμιάτρου Δρ. Γιούλας Μπάρλα είναι εξοπλισμένο με μια υπερσύγχρονη εξεταστική μονάδα  και ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό , προς διευκόλυνση της έγκυρης ακριβής διάγνωσης (σχισμοειδής λυχνία προηγμένης τεχνολογίας, αυτόματο κερατομετρο-διαθλασίμετρο μεγάλης ακριβείας, ειδικό φορητό μηχάνημα για τα παιδιά, τονόμετρο φορητό και επιπεδώσεως προς έλεγχο της ενδοφθαλμίου πίεσης κ.α.)

Επιπλέον το ιατρείο έχει εξοπλιστεί με ειδικό μηχάνημα οφθαλμικής σάρωσης  οπτική τομογραφία συνοχής (O.C.T) οπτικού νεύρου και ωχράς κηλίδας καθώς και παχυμετρίας κερατοειδούς, σημαντικές εξετάσεις για τον  έλεγχο του γλαυκώματος και των παθήσεων της ωχράς κηλίδας.

Η πρόσβαση στους χώρους του ιατρείου είναι ιδιαίτερα εύκολη, ώστε να μπορούν να εξετάζονται άτομα μεγάλης ηλικίας ή με κινητικά προβλήματα (μεγάλο ασανσέρ, ράμπα για αναπηρικά καροτσάκια, κοντινό πάρκινγκ)

Οφθαλμολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με οφθαλμολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και απόλυτης ακρίβειας. Η σχισμοειδής λυχνία περιλαμβάνει το πιο εξελιγμένο σύστημα απεικονίσεων για την λήψη υψηλής ανάλυσης φωτογραφιών από το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού αλλά και από τον βυθό.