Το οφθαλμολογικό Ιατρείο

Το ιατρείο διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η οφθαλμολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα που κατεξοχήν εξαρτάται από τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Μόνο με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα είναι δυνατόν να τεθεί η σωστή διάγνωση και να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ικανοποίηση των ασθενών.  

Το ιατρείο της οφθαλμιάτρου Γιούλας Μπάρλα είναι εξοπλισμένο με μια υπερσύγχρονη εξεταστική μονάδα που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των σημαντικών οφθαλμολογικών εξετάσεων από την ίδια θέση, χωρίς μετακίνηση και ταλαιπωρία των εξεταζομένων.

 

Η πρόσβαση στους χώρους του ιατρείου είναι ιδιαίτερα εύκολη, ώστε να μπορούν να εξετάζονται άτομα μεγάλης ηλικίας ή με κινητικά προβλήματα.

Οφθαλμολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με οφθαλμολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και απόλυτης ακρίβειας. Η σχισμοειδής λυχνία περιλαμβάνει το πιο εξελιγμένο σύστημα απεικονίσεων για την λήψη υψηλής ανάλυσης φωτογραφιών από το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού αλλά και από τον βυθό.