Υπηρεσίες

Στο ιατρείο & στην κλινική

υπηρεσίες Γιούλα Μπάρλα

Διαθλαστική μελέτη & Laser

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλασιμετρία, διαθλαστικός έλεγχος με και χωρίς κυκλοπληγία (μέτρηση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας), κερατομετρία, Pentagam Τοπογραφία Κερατοειδούς παχυμετρία κερατοειδούς, βιομετρία.

Εξέταση – Επέμβαση καταρράκτη

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, κερατομετρία, διαθλαστικός έλεγχος, βιομικροσκόπηση, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, μυδρίαση & βυθοσκόπηση, τοπογραφία κερατοειδούς, έλεγχος ενδοθηλίου κερατοειδούς, βιομετρία, εκτίμηση για ένθεση ειδικών ενδοφακών για μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό και πρεσβυωπία.

Μελέτη γλαυκώματος

Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση), παχυμετρία κερατοειδούς, βυθοσκόπηση, οπτικά πεδία, laser τομογραφία και τοπογραφία κεφαλής οπτικού νεύρου με OCT, καμπύλη πιέσεως.

Βασική οφθαλμολογική εξέταση

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλαστικός έλεγχος(γυαλιά οράσεως), έλεγχος χρωματικής αντίληψης, τονομέτρηση, βιομικροσκόπηση, βυθοσκόπηση, κερατομετρία, βασικός ορθοπτικός έλεγχος.

Οπτικά πεδία

Έλεγχος της κατάστασης των οπτικών νεύρων με την καταγραφή του εύρους του οπτικού πεδίου του κάθε οφθαλμού, για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων.

Βυθοσκόπηση

Έλεγχος βυθού με άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο και τρικατοπτρική ύαλο του GOLDMANN.

Βιομετρία

Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στον καταρράκτη για τον προσδιορισμό των βαθμών του ενδοφακού.

Ορθοπτική μελέτη

Έλεγχος του στραβισμού και της διπλωπίας.

Φωτογράφιση

Προσθίου ημιμορίου-βυθού.

Φλουοροαγγειογραφία

Ειδική εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του βυθού του οφθαλμού. Με ειδική κάμερα λαμβάνονται φωτογραφίες του βυθού, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδική χρωστική (φλουοροσείνη). βαθμών του ενδοφακού.

Ψηφιακή αγγειογραφία με ινδοκυανίνη

Παρόμοια εξέταση με την φλουοροαγγειογραφία, αλλά με διαφορετική χρωστική (ινδοκυανίνη).

Laser τομογραφία και τοπογραφία της ωχράς κηλίδας (OCT)

Σημαντικότατη νέα εξέταση για παθήσεις της ωχράς κηλίδας.

Laser τομογραφία και τοπογραφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου (OCT)

Σημαντική νέα εξέταση για την παρακολούθηση του γλαυκώματος, που μετράει το πάχος της στιβάδας των νευρικών ινών (RNFL) και τη κοίλανση της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

Τοπογραφία κερατοειδούς

Χαρτογράφηση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς που χρησιμεύει στη διάγνωση του κερατόκωνου, διαφόρων μορφών αστιγματισμού και στον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο του καταρράκτη.

Pentagam

Εξέταση που δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον κερατοειδή, τον πρόσθιο θάλαμο και τη κόρη του οφθαλμού. Απαραίτητη στις διαθλαστικές επεμβάσεις.

Παχυμετρία κερατοειδούς

Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς. Απαραίτητη εξέταση σε διαθλαστικές επεμβάσεις με laser και στη μελέτη του γλαυκώματος.

Α & Β υπερηχογραφεία

Υπερηχογραφικός έλεγχος του οφθαλμού.

Εξέταση για την εφαρμογή φακών επαφής

Κερατομετρία και/ή τοπογραφία κερατοειδούς, έλεγχος δακρυικής στιβάδας, μέτρηση παραγωγής δακρύων.