Βλεφαροπλαστική

Ξανθελάσματα

Αναίμακτη με laser ή χειρουργική αφαίρεση ξανθελασμάτων

αφαίρεση ξανθελασμάτων με laser
Αναίμακτη αφαίρεση με laser