Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Σε ασθενείς που έχουν ρωγμή  αμφιβληστροειδούς, υγρό από την κοιλότητα του υαλοειδούς μπορεί να κινηθεί μέσα από τη ρήξη κάτω από τον αμφιβληστροειδή, προκαλώντας αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Αυτή η διαφάνεια δείχνει μια αποκόλληση που δείχνει πτυχές του αμφιβληστροειδούς και απώλεια κάποιας διαφάνειας του εσωτερικού ιστού του αμφιβληστροειδούς, ώστε το υποκείμενο πορτοκαλί χρώμα να είναι λιγότερο εμφανές.

Οι ασθενείς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς συχνά παρατηρούν ένα σκότωμα στο τμήμα της όρασής τους που επηρεάζεται από την αποκόλληση λάμψεις (φωταψίες) ή και μυοψίες (μυγάκια). Οι αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς είναι προοδευτικές ,αρχικά επηρεάζουν μόνο ένα τμήμα της όρασης αλλά με την πάροδο του χρόνου θα επηρεάσουν περισσότερο. Εάν η ωχρά κηλίδα αποκολληθεί, η κεντρική οπτική οξύτητα θα χαθεί και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόνιμης απώλειας της όρασης.

Η ρωγμή αμφιβληστροειδούς μπορεί να αντιμετωπιστεί με εφαρμογή Laser αμφιβληστροειδούς (περιχαράκωση ρωγμή με φωτοπηξία ), ενώ  όταν έχει προκληθεί συνοδό αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αυτή αντιμετωπίζεται ανάλογα και με την περίπτωση με κάποια χειρουργική τεχνική από τα ακόλουθα: (1) έγχυση μιας διαστελλόμενης φυσαλίδας αερίου στην υαλοειδική κοιλότητα, ή (2) αφαίρεση του υαλοειδούς (υαλοειδεκτομή) με χειρουργική επέμβαση λέιζερ ή κρυοπηξία που εφαρμόζεται σε περιοχές με ρωγμή αμφιβληστροειδούς, (3) ραφή μιας ταινίας σιλικόνης γύρω από το μάτι για τη στήριξη του αμφιβληστροειδούς (scleral buckle).