Η ωχρά κηλίδα αποτελεί το κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και είναι υπεύθυνη για την ευκρινή όραση.

Η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι μία πολύ λεπτή μεμβράνη που σχηματίζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και στην ωχρά σε ποσοστό περί 7% του πληθυσμού.

Πως προκαλείται η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη;

Η δημιουργία της σχετίζεται με προηγηθέν laser αμφιβληστροειδούς, ρωγμή ή/και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις  δεν υπάρχει εμφανής αιτία, οπότε ονομάζεται ιδιοπαθής.

Τι συμπτώματα προκαλεί η επιωχρική μεμβράνη;

Η επιωχρική μεμβράνη  προκαλεί μεταμορφωψία δηλαδή παραμορφώσεις γραμμών, οι οποίες από ευθείες εμφανίζονται καμπυλωτές ή τεθλασμένες.

Καθώς η μεμβράνη αυτή αφορά την ωχρά κηλίδα, η όραση επηρεάζεται σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά και ιδιαίτερα η κοντινή όραση(διάβασμα). 

Πώς αντιμετωπίζεται η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη;

Η αφαίρεσή της γίνεται μόνο χειρουργικά και συστήνεται όταν η όραση χειροτερεύει σημαντικά σε σημείο που επηρεάζει τη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η επέμβαση λέγεται υαλοειδεκτομή , γίνεται υπό τοπική ή γενική αναισθησία και περιλαμβάνει την αφαίρεση του ζελέ του ματιού (υαλοειδές) και στη συνέχεια την αφαίρεση της μεμβράνης από τον αμφιβληστροειδή . Το ζελέ που αφαιρέθηκε αντικαθίσταται από ειδικό αέριο που απορροφάται μόνο του σε μερικές εβδομάδες.