Είναι γνωστά τα  επιστημονικά ευρήματα που έχουν υποδείξει ότι άτομα με COVID-19 μπορεί να βγουν θετικά με επίχρισμα επιπεφυκότα και αρνητικά με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.

Ερευνητές αξιολόγησαν το ποσοστό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε δάκρυα που συλλέχθηκαν από ένα επίχρισμα επιπεφυκότα ασθενών με COVID-19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ιταλία και το ποσοστό σε υγιείς συμμετέχοντες.Αξιολογήθηκε το ποσοστό του SARS-CoV-2 στα δάκρυα που συλλέχθηκαν από ασθενείς με COVID-19 μέσω ανάλυσης ανάστροφης μεταγραφάσης-αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (rRT-PCR) σε πραγματικό χρόνο. Αξιολογήθηκε επίσης η συσχέτιση της παρουσίας του ιού με συνυπάρχουσες κλινικές καταστάσεις, σε μελέτη μεταξύ 9/4/20-5/5/2020 σε μονάδες εντατικής θεραπείας στη Λομβαρδία της Ιταλίας. Συνολικά 108 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 58,7 έτη, 55 γυναίκες) εξετάστηκαν για SARS-CoV-2 με τη μέθοδο rRT-PCR. Έγινε λήψη επιχρίσματος επιπεφυκότα σε 91 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για COVID-19, ο οποίος διαγνώστηκε κλινικά με ανάλυση rRT-PCR σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και με ακτινολογική απεικόνιση.

Ο SARS-CoV-2 βρέθηκε στην οφθαλμική επιφάνεια σε 52 από τους 91 ασθενείς με COVID-19, με μεγάλη μεταβλητότητα στο μέσο ιικό φορτίο από κάθε μάτι. Μεταξύ μιας υποομάδας 41 ασθενών, βρέθηκε συμφωνία 63,0% μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων των τεστ επιπεφυκότα και ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος όταν πραγματοποιήθηκαν εντός 2 ημερών το ένα από το άλλο. Σε 17 από αυτούς τους ασθενείς, τα αποτελέσματα του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ήταν αρνητικά για SARS-CoV-2. Σε 10 από αυτούς τους 17 ασθενείς, τα αποτελέσματα του επιχρίσματος επιπεφυκότα ήταν θετικά για τον ιό

 Η κλινική σημασία της μελέτης αποδεικνύει ότι το  RNA του SARS-CoV-2 ήταν παρόν σε οφθαλμικές επιφάνειες σε πολλές περιπτώσεις. Άτομα με COVID-19 μπορεί να βγουν θετικά με επίχρισμα επιπεφυκότα , ενώ ήταν αρνητικά με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Το ελαφρώς επεμβατικό επίχρισμα επιπεφυκότα μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό διαγνωστικό τεστ για τον COVID-19. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να διαχυθεί από την οφθαλμική επιφάνεια στο σώμα.

 

Πηγή: ΑAO